Aile Deklarasyonu

Aile şirketlerinde/KOBİ’lerde işletmenin faaliyetleri ile sahibi/aile bireyleri arasındaki ilişkilerin yönetimi, şirketin varlığının sürdürülebilirliğinin ve performansının güçlendirilebilmesinin temelini oluşturmaktadır. Bu husus şirketin kurumsallaşmasının yanı sıra şirkette görev alan ve gelecekte görev alacak aile bireyleri arasındaki ilişkilerin de kurumsal bir yapıda oluşturulması ve tanımlanması ile mümkün olabilecektir.

Aile Deklarasyonu; bu ilişkilerin dengeli yürütülmesini, ailenin değerleri ile şirket çıkarlarının ortak bir platformda buluşturulmasını, iletişimin işleyişinin şeklinin tasarlanmasını ve çıkacak olası çatışmalarda çözüm süreçlerinin nasıl yönetileceğini düzenleyen politikaların bütünüdür. Hedeflenen ise; işletmenin gelişiminin ve sürekliliğinin sağlanması, işletmede “Aile Sahipliği”nin sürdürülmesi ve aile gücünün desteklenmesidir. Deklarasyonun aile bireylerinin ortak mutabakatı ile oluşturulması ve uygulanması mümkünken, hukuken geçerli olması ise bu politikaların Şirket Hissederlar Sözleşmesi içerisinde de yer alması ile sağlanabilir.

Müşterilerimize; ailenin değerleri ve misyonu çerçevesinde aile bireylerinin, aile ile işletmenin arasındaki iletişimi ve etkileşimi sürecini belirleyen Aile Deklarasyonunun oluşturulması hizmetini vermekteyiz. Danışmanlığımız; Deklarasyonun kapsamının belirlenmesi, aile bireylerinin beklentilerinin ortaya konması ve ortak bir noktada mutabakat sağlanması, metnin ve uygulama planının oluşturulması, ihtiyaç olması halinde Aile Konseyinin oluşturulması ve Konseye ve aile bireylerine koçluk yapılması, şirketin özellikleri ve beklentiler kapsamında uygun liderlik ve yönetim yapısının oluşturulması, nesiller arası devir süreci yol haritasının belirlenmesi konularını kapsamaktadır.

Hayatı analitik değerlendirenler için…

%d blogcu bunu beğendi: