Satış Ekibi

Satış Ekibini Satış olayının gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyulan insan Kaynağı olarak tanımlamak mümkündür. Burada asıl olan Satış ekibinin kuruluşun değer ve dinamiklerine uygun olarak seçilmesi ve kurgulanmasıdır. Uygun şekilde seçilen Satış Personeli kişisel gelişimlerini tamamen tarafsız ve objektif yönlendiren ve kişisel gelişimine her anlamda fırsat tanıyan bir sistem içine dahil olarak Yaşamsal faaliyetlerine güven duygusu içinde devam etmelidir. Bir satıcının başarısı özgür ve güvenilir bir çalışma ortamı ile doğru orantılıdır. Uygun zeminde faaliyetlerini sürdürmekte olan satış ekibinin gereksinimleri elbette ki olacaktır ;

Satıcının Eğitimi ve Donanımı: Satıcı hiç kuşkusuz sattığı ürüne olan hakimiyet oranı yükseldikçe daha başarılı olur. Buradan hareket ile aktif satış hareketlerine yönlendirilecek bir personelin ürün ve şirket içi eğitim ve oryantasyon çalışmaları tam ve eksiksiz olmalıdır. Satıcının müşteri karşısında da günümüz realitelerine uygun her tür donanıma sahip olması ardından gelen önemli bir detaydır. Günümüz teknolojilerine hakim ve aktif kullanabilen ve öğrenmeye açık, ikna kabiliyeti yüksek, diğer destek araçlarının kullanımına yatkın bir kişilik ideal satıcı kavramı içindeki vazgeçilmezlerdir. Bu noktada Kurumların göstereceği önem ve titizlik hiç kuşkusuz kendilerine satış fazlasıyla geri dönecektir.

Takım Olmak: İnsan unsurunun olduğu bir organizasyonda ki en önemli detaydır Takım Olmak. Hiçbir satış başarısı bireysel değerlendirilemezdolayısıyla  bu noktada Takım’ın önemi ortaya çıkmaktadır. Takım olmanın ilk koşulu Kurum içinde Satış Departmanındaki uygun hiyerarşi ve kariyer planlamalarının yapılmasından geçer. Bunun ardından belli bir güven ve dayanışma ortamının yaratılması gereklidir. Bu temel değerlerin oluşturduğu bir yapı içinde artık Takımı kurgulamak gerekecektir. Takım olmak sadece iş hayatını ya da kurum içinde geçen zamanı kapsamaz, kendini takımın üyesi olarak görebilen bir fert 7/24 bu takımın içinde olduğunu hissetmeli ve yaşam felsefesi haline getirmelidir. Burada kişiler arası güven ve dayanışma çok önemli yer tutmaktadır. Bir konuyu daha ilave etmekte fayda var; Takım olmaktan söz ediyorsak bu takımın Koçu’da olacaktır elbette. Koç’un rolü büyük önem arz etmektedir, adil olmak, yakın ve samimi olmak, sorunun değil çözümün parçası olmak bir satış Yöneticisi için olmazsa olmazdır. Neticede takım olmayı başaran ekipler başarıdan başarıya koşmayı kanıksayacaklar ve daha büyük başarılar elde edeceklerdir.

Satış Becerileri ve Davranışları ( proaktif davranış, inisiyatif kullanma ve süreç yönetimi) : Her meslekte olduğu gibi Satış işi de elbette bir takım beceriler ve bu bu becerilerin senkronize bir şekilde kullanımını gerektirir. Bu noktada satıcı kurum hedef ve stratejilerine uygun yöntemleri kullanıyor olmalıdır. Bunun ardından her tür satış görüşmesinde konusuna hakim bir satıcı müşterisini arzu edilen ortak kesişim noktasına götürebilmelidir. Zira bu beceri ancak kendisinin başarılı biri olma yolunda k ispatıdır. Satış Becerileri ve Davranışları çok iyi analiz edilmeli ve ortay çıkan sonuçlara göre çözüm alternatifleri geliştirilmelidir.

Satış ekibinizle ilgili her tür soru ve sorununuz için bize ulaşabilirsiniz.

Hayatı analitik değerlendirenler için…

%d blogcu bunu beğendi: