Satış Kanalı

Bir ürün yada hizmetin pazarda arzu edilen yeri alması ve beklenen veya hedeflenen faydayı sağlaması varolan ya da kurgulanacak olan Satış Kanalı ile gerçekleşecektir.

Satış Kanalı yaratılması :Ürünün pazara sunulmasından önce yapılacak olan Pazar analizleri sonucunda ortaya çıkacak profilin bir anlamda tanımlanmasıdır. Ürünün pazara sunulması anlamında potansiyel sahibi iş ortakları adayların oluşturulması satış kanalı çalışmalarının temelini oluşturur. Kurum stratejileri paralel lokasyon ve sayı tespiti çalışmalarından sonra uygun adaylara, uygulama ve faydaların herhangi bir soruya meydan vermeyecek şekilde aktarılmasıyla başlayacak ve ardında bir anlamda iş ortaklığına dönüşecek bir süreçtir. Doğru yerde, doğru ürün ile, doğru zamanda olmak yeni kanal yaratılması sürecinin en güzel özetidir.

Varolan Kanalın Geliştirilmesi : İlk bakışta kanal yaratmaktan daha kolay bir durum gibi algılanmaktadır , bir anlamda doğru olmakla birlikte oluşmuş alışkanlıklardan kişi ya da kuruluşları ayırmak veya farklı iş yapma sistematiklerine entegre etmek, yani alışılmış doğrulardan ayırmak oldukça zor bir süreçtir. Ancak varolan kanalın Pazar dinamiklerine göre aktif tutulması, pazarın taleplerine her zaman cevap verebilen bir kanal yapısı oluşturulması, ürünün pazarda hedeflediği yeri alması ve satışın istenen düzeyde gerçekleşmesi için önem arzetmektedir. Bu kapsamda kanalı geliştirmek adına kanal oyuncuları ile sürekli iletişim içinde olmak ve kanalın çok iyi bir gözlemcisi olmak kaçınılmaz gerçeklerin başında gelmektedir. Bunun yanısıra güncel gelişimleri kanala aktarmak ve kanala entegre etmek de kuruluşların görevlerinin arasında yer almaktadır. Bu noktada Pazarlama departmanı ile aktif ve süreklilik arz eden ilişkiler başarının önemli ayaklarından olacaktır.

Kanal Hareketlerinin Analizi ve Alternatif Yaklaşımlar: Bir pazarda birden fazla aktörün olması ve bunların arasında ki yarıştan doğan rekabet süreci elbette ki doğal bir ortamdır. Bu noktada sahip olduğumuz kanalın içinde bulunduğu rekabet ortamını çok yakından değerlendirmek ve analiz etmek tavsiye edilir. Bunun için Pazarlama departmanı ile yakın çalışma kaçınılmazdır. Pazardaki sosyo-ekonomik hareketlere göre, oluşabilecek farklılıklar iyi tespit edilmeli ve değişimlere doğru ve hızlı reaksiyon gösterilmelidir. Bu noktada doğru analiz ve hızlı müdahale gelecek başarıyı önemli ölçüde tetikleyecektir.

Satış Kanalınızın oluşturulması ya da yeniden düzenlenmesi için bize ulaşabilirsiniz.

Hayatı analitik değerlendirenler için…

%d blogcu bunu beğendi: