Talep Mühendisliği

Ekonomilerin daralmaya gittiği, üretime ve servise dayalı şirketlerin küçülmeye başladığı dönemlerde, krizlerden çıkış yolu olarak sürekli üretimin arttırılması gerektiğine değinilir de, talep olmayan bir pazarda “kim” için ve “ne şekilde” üretim yapılacağı konusu genelde teğet geçilir. Sonuçta sürdürülebilir üretimin ana girdisi aslında talebin canlı tutulacağı bir pazardır. 

Pazarın canlı tutulamayışının sonucu önce küçülme sonra istihdamda düşüş ve onu takip edecek şekilde pazarın tamamen yok olmasının getirdiği genel bir çöküştür. Üretimin paydaşları, nadiren kendi tüketimlerinin genel ekonomideki canlılığın temel unsuru olduğunun farkına varırlar. Göstergeler kötüye gittikçe, geleceklerini haklı olarak güvence altına almak için tüketimi de kısmaları olası bir “kötü” geleceğin sadece daha öne çekilmesi ile sonuçlanır.

Talep Mühendisliği olarak adlandırabileceğimiz kavram işte tam bu noktalarda yani talebin arttırılamadığı ya da yok olduğu, pazarın canlı tutulamadığı anlarda devreye girer. Slywotzky ve Weber’in adlandırması ile “ daha kendileri bile farkında değilken, insanların bayılacakları ürünlerin yaratılması” sanatıdır, Talep Mühendisliği. Bunu yaparken organizasyonel yapılanma, iş süreçleri ve teknolojinin uyumlu hale getirilip sürekli geri beslemelerle kısıtlı kaynakların optimal kullanılmasını hedefleyen bir tür tersine mühendislik çalışmasıdır. Bunu yapmak için, bir ürün ya da hizmetin tüm bileşenlerinin tek tek incelenerek, amacından sapan yönlerinin ortaya çıkarılıp iyileştirilmesi gerekir. Aşağıdaki şemada yöntemin ana aşamaları sıralanmıştır.

Talebin Yönetilmesi

Talep mühendisliği yepyeni bir sektör yaratmayı hedeflemez. Belli bir sektörde sunulan ürünlerde iyileşme ya da o sektörün mevcut bilgi birikimi ile talep yaratılabilecek yeni ürünleri ortaya çıkarma ve talebi etkileme/yaratma çalışmasıdır. Hızla değişen iş dünyasında, sürdürülebilir verimlilik ve başarının en büyük düşmanının giderek karmaşık hale gelen iş modelleri olduğu görülmektedir. Basitliğin en üstün gelişmişlik seviyesi olduğu inancıyla, Biz, tıkanan ve canlılığını yitirmiş pazarlara yeni yaklaşım olanaklarını sunmaya çalışıyoruz. Yeniliğe ve birlikte gelişmeye açık işletmelere hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Hayatı analitik değerlendirenler için…

%d blogcu bunu beğendi: