Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu danışmanlığı hizmetimiz iki bölümden oluşmaktadır. Müşterilerimizin ihtiyacına göre sağladığımız hizmetin içeriğini şekillendirmekte ve en doğru çözümü üretmekteyiz.

Yapısal Dönüşüm:Müşterilerimizin mevcut üst yönetim yapıları Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında değerlendirilmekte ve bu doğrultuda oluşturulması gereken üst yönetim yapısı (Yönetim Kurulu, Risklerin Erken Teşhisi Komitesi, Denetim Komitesi, vs), görev tanımları, çalışma şekilleri ve raporlamaları ile birlikte belirlenmektedir.

Yönetim süreci: Müşterilerimizin etkin bir Yönetim Kurulu işleyişi hedefine ulaşmalarına yönelik olarak; şirketin faaliyetlerinin yürütülmesi, stratejilerinin oluşturulması, denetim mekanizmalarının oluşturulması ve gözlemlenmesi, risklerin belirlenerek yönetilmesi gibi önemli sorumluluklarını yerine getirmelerinde hizmet vermekteyiz. Bu hizmeti; Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya üyelerine görevleri sürecinde doğrudan danışmanlık hizmeti olarak da sağlayabildiğimiz gibi, müşterimizce tercih edilmesi halinde Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyelisi olarak yerine getirebilmekteyiz. 

Hayatı analitik değerlendirenler için…

%d blogcu bunu beğendi: